BIKA tábor - Önkéntes

Gerecse

Tardos

Építőhét

július 8-14.

Tini hét

július 20-26.

Bontás

július 26-27.

Általános tájékoztató

Segítőnek várunk, ha olyan fiatal középiskolás, egyetemista fiú vagy lány vagy, aki szívesen vesz részt egy keresztyén szellemiségű táborban, szívesen szolgál gyerekek felé, és nem okoz gondot számodra a nomád életmód, sátorban alvás. Cserében viszont maradandó élményekkel gazdagodhatsz. Segíteni lehet a tábor felépítésénél, a konyhán, a családokban a gyerekek körül, a program lebonyolításában, zenében, színészcsapatban, technikai feladatokban és még számtalan dologban.

Ha vállalod azt, hogy példamutatásoddal, Istennek odaszánt életeddel segítesz nekünk a Biblia és a világmindenség Istenét a táborozók felé bemutatni, akkor köztünk a helyed.

A táborban két időszakra bontva várjuk a segítségedet:

Önkéntes-Építőhét

Ez a hét a táborhely kialakításáról szól. Szorgos kezek által felépülnek a lakósátrak, konyha, illemhelyiségek, zuhanyfülkék, víztorony, kiegészítve az adott témához illő létesítményekkel. Fiúknak, lányoknak egyaránt találunk testhez álló feladatot.Ha nem rettensz meg az egész napos intenzív fizikai munkától és szívesen segítenél a tábor felépítésében, itt a helyed.

Önkéntes-Tini tábor

A tini-táborban első sorban a programokon és a táborozókkal való foglalkozáson van a hangsúly. Segítőként lehetőségünk van velük együtt átélni a programokat és végigkísérni őket a heti kalandokban. 

Önkéntes-Építőhét

Ez a hét a táborhely kialakításáról szól. Szorgos kezek által felépülnek a lakósátrak, konyha, illemhelyiségek, zuhanyfülkék, víztorony, kiegészítve az adott témához illő létesítményekkel. Fiúknak, lányoknak egyaránt találunk testhez álló feladatot.Ha nem rettensz meg az egész napos intenzív fizikai munkától és szívesen segítenél a tábor felépítésében, itt a helyed.

Önkéntes-Tini tábor

A tini-táborban első sorban a programokon és a táborozókkal való foglalkozáson van a hangsúly. Segítőként lehetőségünk van velük együtt átélni a programokat és végigkísérni őket a heti kalandokban. 

Az ÉPÍTŐ HÉT-en és a TINI TÁBOR-ban végzett önkéntes munka nem rólunk szól! Végig feszített tempóban, önmagunk kényelmét feladva szolgálunk. Ezért mindkét hétre olyanokat várunk, akik a fentieket tudják és akarják vállalni, és saját elgondolásaikat a tábor céljainak alárendelve vesznek részt ebben a szolgálatban. Az első héten fizikai, míg a második héten inkább lelki munka van. Gyere arra a hétre, amelyiket közelebb érzed magadhoz, persze akár mind a kettőt is bevállalhatod. Nálunk teljesítheted az 50 órás közösségi szolgálatodat is! A segítői csapat összeállítására nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen szeretnénk olyan példákat állítani a tinik elé, akik hiteles keresztény életet élnek a táboron kívül is. Ha a középiskolás vagy egyetemista korosztályhoz tartozol, akár részt veszel önkéntesként a táborban, akár nem, szeretettel ajánljuk figyelmedbe a BIKA IFI TÁBORÁT! Várjuk jelentkezésedet!

Aktuális tájékoztató - BIKA tábor 2019

Nagy szeretettel várunk önkéntesnek a Biblia Kalandtábor építő hetére, és Tini Táborába.

A BIKA tábor nomád stílusú, ami azt jelenti, hogy a várostól és mindenféle infrastruktúrától messze, az erdő mélyén eldugott zöld réten verjük fel sátrainkat. Magunknak főzünk a szervezők által megépített konyhában, „pottyantós” vécéink lesznek, és lesz fürdősátrunk, ahol a nap melegítette vízzel tusolhatunk.
A TINI TÁBOR-ban idén nyáron az ókori Hellászba utazunk, egy olyan világba, ahol az istenek Zeusz fejéből pattantak ki. A táborban próbára tesszük az isteneket és mítoszokat,önmagunkat és egymást. A tinikkel, minden kalandban közösen keressük a választ: ki az egy igaz Isten?

Az idei tábor helyszíne: Gerecse, Tardos

Időpontok:

 • Építőhét: 2019. július 8-14
 • Tini-hét: 2019. július 20-26. (Július 19-én kötelező felkészítő napot tartunk a tábor helyszínén!)
 • Bontás: 2019. július 26-27.

*Jelentkezési díjak:

 • Építőhét: INGYENES
 • Tini-hét: 10.000 Ft / fő

Kedvezmények a Tini-hétre való jelentkezés esetén:

 • 2019. június 2-ig történő jelentkezés és előleg befizetés esetén 30% kedvezménnyel 7.000 Ft
 • 2019. június 2. után 10.000 Ft

Előleg: 2.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2019. június 16.

A jelentkezésed a jelentkezési lap elküldésével és az előleg befizetésével (bankszámlán történő jóváírásával) válik érvényessé!

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a végleges díjak és kedvezmények mértékénél a határidőnek megadott nap 23:59 órájáig beérkezett előleg (bankszámlára történő utalásnál az összeg jóváírásának dátuma) és az eddig a határidőig beérkezett jelentkezési lap számít!

Kérjük, ezt fizetésnél/utalásnál vedd figyelembe!

A már befizetett előleget nem áll módunkba visszaadni. Ha az eredetileg jelentkező helyett más jön, annak beszámítjuk! 

Díjak befizetése:

 • Banki átutalás vagy befizetés a Biblia Centrum Alapítvány számlaszámára: OTP Bank 11711034-20470515. A  megjegyzésben, kérjük, tüntesd föl a nevedet és a BIKA tábor megnevezést.

 • Személyesen készpénzbefizetéssel a szervezőknek.

Fizetési ütemezések:

 • Első részlet: (előleg: 2.000Ft) a jelentkezés elfogadásának időpontja.
 • Második részlet: A fennmaradó összeget hozd magaddal készpénzben.

Kérünk, a regisztráció meggyorsítása érdekében, küldd el a szervezes@bikatabor.hu e-mail címre csatolva az előleg befizetését igazoló dokumentum (banki utalás visszaigazolása, csekk, igazoló szelvény, stb.) másolatát (szkennelve, lefényképezve stb.)

 AZ ÖNKÉNTES tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor célja, szellemisége

 • A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai:
  • A Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, az élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző országok, helyszínek megismerése, történések átélése által
  • Természet közeli életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás,  tájékozódás, és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel
  • Az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés
 • A tábori szabályok, a táborban történő események, és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.

Az önkéntes fogalma

 • A BIKA tábor alapvetően a 10-15 éves korosztályt célozza meg. A tábor szervezéséhez, lebonyolításához a tábor vezetősége a 16 éves, vagy annál idősebb korosztályból önkéntes segítőket vesz igénybe. A segítők feladata a programok lebonyolításában való segítség, és a táborozók felügyelete.
 • A segítőkkel szembeni elvárások, a szabályzat 1. pontjába meghatározott szellemiség alapján:
  • Keresztyén értékrendek szerinti példamutató életmód, hiszen minden segítőnek a táborban a táborozók számára példaképként kell élnie és eljárnia.
  • Példaként elöl járva a tábori szabályzatok betartása.
  • A táborban kialakított rendben a felettesek tisztelete, utasításainak betartása, kortól és nemtől függetlenül! 

A BIKA tábor általános szabályai

 • A tábor, az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozó helyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden segítő számára kötelező!
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni, csak a tábori program keretében vagy a tábor szervezésével összefüggő feladatok ellátására, más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad!
 • A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden közreműködő felé elvárás a természet, és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják.
 • A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel mindenki számára kötelező! Kivételt képez ez alól, ha valaki a programok ideje alatt, a tábori feladatával összefüggésben olyan tevékenységet lát el, mely ezt akadályozza.
 • A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb) betartása mindenki számára kötelező.
 • A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, felelősségteljes fiatal, mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a családba beosztott segítők résztvevőkkel együtt az oda beosztott szülőnek tartoznak engedelmességgel. Bármely ezzel kapcsolatban felmerülő probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal.
 • A segítők egymáshoz, táborozókhoz, szervezőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett!
 • A közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat. A raktárból a szerszámot felvevő/elvivő személy az általa elvitt szerszámért teljes felelősséggel tartozik, a használat után az eszköz visszakerüléséről gondoskodni és a visszakerülésről meggyőződni köteles.
 • Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői, nagykorú felügyelettel, vagy a táborvezető által megbízott felügyelővel történhet.
 • Minden segítő felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni!
 • Szándékos, vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást, a károkozó köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni!
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Nem konyhai dolgozó számára oda belépni, csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva.
 • A konyhához tartozó raktárba belépni csak a konyhai vezető kifejezett utasításra szabad!
 • A segítők a tábori élelmiszer és vízkészletet kötelesek, a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos!
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az ÁNTSZ vonatkozó előírásai szerint.
 • Szemetet, a tábor területén kialakított szelektív hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni, a hulladék típusának megfelelő gyűjtőben.
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodó egység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek számára kialakított egységekbe történő belépés!
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak.
 • A táborba tilos alkoholtartalmú italokat, tudatmódosító szereket hozni, valamint ezeket a tábor ideje alatt akár a tábor területén vagy azon kívül fogyasztani!

Záró rendelkezések

 • A tábor szervezői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért illetve dologi károkért.
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a segítők egymás közötti konfliktusaikat nem tudják magunk között megoldani, forduljanak a szervező csapathoz, szükség esetén a táborvezetőhöz segítségért!
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a segítőkkel szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a segítő a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról, saját költsége terhére köteles gondoskodni. Az a segítő, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.
 • A jelentkezők a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

A tábor szervezésekor kiemelten fontosnak tartjuk a költségek minimálisra szorítását egyrészt a non-profit jelleg megőrzése érdekében, másrészt pedig azért, hogy a táborok szellemi üzenete minél szélesebb réteghez juthasson el, anyagi helyzettől függetlenül. Ez azért lehetséges, mert a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során önkéntesen, díjazás nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk terhére dolgoznak a táborért.

Táborunk non-profit jellege és a folyamatosan amortizálódó közös felszerelés évről évre kihívást jelent a BIKA-tábor megfelelő minőségű lebonyolításában. A részvételi díj a részt vevő táborozók költségeit fedezik. Új eszközök vásárlására, bővítésre csak adományokból van lehetőségünk, melyeket eddig gyülekezeti és magán hozzájárulásokból befolyó összegekből fedeztünk.

Kérjük, ha teheted, adománnyal járulj hozzá, hogy a jövőben is a megszokott értékű, minőségű tábort tudjunk szervezni. Természetesen az anyagi és fizikai segítségnyújtás mellett köszönjük, ha imádságban hordozod a tábori munkát.

Amennyiben támogatni szeretnéd táborunkat, azt a Biblia Centrum Alapítvány számlájára (OTP Bank 11711034-20470515) befizetett vagy utalt összeggel tudod megtenni. Kérjük, a megjegyzésbe feltétlen írd be: „BIKA tábor támogatás”.

Bezárás