BIKA IFI tábor

NAP
ÓRA
PERC
MÁSODPERC

Szomolya közelében, az erdőben

Július 13-18.

15+

30.000 Ft / fő *

Ottalvós

5 nap / 4 éjszaka

Nomád

BIKA IFI tábor 2024

Világnézetünk egy értékvesztett világban

Nem tudod még, hogy milyen szemmel nézd a világot? Minden gyorsan történik? Folyamatosan ömlik rád minden a netről?  Nem tudod még, hogy mik legyenek az alap értékeid? Mindenki mást mond? Kinek higgyél? Mik azok az alap értékek? Mit jelent az, hogy érték?

Egyáltalán miért lenne szükséged világnézetre?

 BENNED is felmerültek ezek a kérdések?

 GYERE EL, ha szeretnél ezekről hallani, gondolkodni és beszélgetni. Ha szeretnél kicsit kiszakadni a mesterséges környezetből és pár napot eltölteni a természetben, jó társaságban, távol a világ káoszától.

Gyere el ha szeretnél...

 • Istenhez közelebb kerülni
 • sokat beszélgetni
 • óriáshintázni
 • túrázni
 • nutellát pusztítani
 • tábortűz mellett virrasztani
 • a szabadban reggelizni…ebédelni…vacsorázni 🙂
 • pihenni az előző hetek fáradalmai után
 • csinálni valamit, az előző hetek semmittevése után

Ez egy nomád tábor: sátrakban alszunk, távol a civilizációtól és szüleinktől. A tinik hetére felépített zuhanyozókban, az időjárásnak megfelelő hőfokú vízzel fürdünk, budira járunk, és este csak a tűz, a csillagok és a hold fénye világít. A hét során igyekszünk olyan témákat boncolgatni, amelyek foglalkoztatják a korosztályunkat. Ezekbe a témákba számunkra hiteles keresztény életet élő emberek vezetnek be minket, akik a saját élettapasztalataikat is megosztják velünk.

Jó lehetőség ez a kapcsolatok építésére, a pihenésre, töltődésre a természetben, ahol felismerhetjük Isten hatalmát és szeretetét, és közösen dicsőíthetjük Őt.

Várunk, ha már betöltötted a 15. élet éved.

Emlékszel még a tábortűz melegére, a reggeli ébresztőre, a frissítő zuhanyokra, az erdő hangjaira, a kirándulásra, a közös beszélgetésekre? Ha igen, ne ásd el a bakancsod, irány a BIKA IFI tábor! Hagyd otthon az unalmas összkomfortot! Lépj ki a kalandok világába!

Idén júliusban ismét várunk egy olyan hétre, ahol hisszük, hogy az Örökkévaló Isten munkálkodhat majd az életünkben és még jobban megismerhetjük Őt! Az elmúlt évek tapasztalataiból pedig bátran mondhatjuk azt is, hogy lesz lehetőséged barátságokat építeni és mélyíteni, jókat beszélgetni, pihenni, és életre szóló élményeket szerezni.

Az idei tábor helyszíne: Szomolya közelében, az erdőben

A tábor ideje: 2024. július 13-18.

Téma: Honnan tudhatom, amit tudni vélek?

*Jelentkezési határidők és díjak:

 • április 30-ig történő jelentkezés és előleg befizetés esetén kedvezményesen 30.000 Ft
 • április 30. után 36.000 Ft

Előleg: 10.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

A jelentkezésed a jelentkezési lap elküldésével és az előleg befizetésével (bankszámlán történő jóváírásával) válik érvényessé!

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a végleges díjak és kedvezmények mértékénél, a határidőnek megadott nap 23:59 órájáig beérkezett előleg (bankszámlára történő utalásnál az összeg jóváírásának dátuma) és az eddig a határidőig beérkezett jelentkezési lap számít!

Díjak befizetése:

 • A tábor díjait (előleg, teljes tábordíj) jelentkezéskor honlapunkon bankkártyával is kiegyenlítheted.
 • Amennyiben utalni szeretnél, bankszámla számunk adatai:
  Horgony Egyesület: OTP Bank 11704007-22044929 , a közleménybe kérjük, tüntesd fel az általunk küldött számla számát és a nevedet!
 • Személyesen készpénz befizetéssel szervezőknek.

Fizetési ütemezések:

 • Első részlet: (előleg: 10.000Ft) a jelentkezéskor (honlapon bankkártyás fizetés, vagy utalás)
 • Második részlet: (a fennmaradó összeg) tábor kezdés előtt a fennmaradó összegről számlát állítunk ki, és megküldjük a jelentkezéskor megadott e-mail címre, kérjük a számla ellenértékét utald el a számlában megjelölt fizetési határidőig. Továbbra is van lehetőség a tábor fennmaradó díját a táborban befizetni.

Lemondási feltételek:

A jelentkezés visszavonására (a részvételtől történő elállásra) a tábor szervezői felé az info@bikatabor.hu címre a jelentkezés során megadott e-mail címről küldött e-mail-ben van lehetőség, a következő feltételekkel:

 • A tábori részvételtől a jelentkező az első részlet (10.000Ft) befizetése előtt bármikor, következmények nélkül elállhat.
 • A jelentkezés rögzítése és a részvételi díj első részletének bankkártyás vagy banki átutalással történő kifizetését követően a Horgony Egyesület a részvételi szándékot véglegesíti, a férőhely foglalást teljes egészében teljesíti, ezzel a résztvevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, csak a következő feltételek alapján:
  • Ha a jelentkezés visszavonása a jelentkezési határidőig (2024. május 31.) megtörténik, a korábban befizetett részvételi díj teljes összegét visszakapja.
  • Ha a jelentkezés visszavonása a jelentkezési határidő után (2024. május 31.) történik, a korábban befizetett részvételi díj összegét 10000 Ft ügyintézési díj levonásával visszaküldjük.

 AZ IFI tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor hitvallása, célja, szellemisége 

Hitünk, tanításunk és életünk a teljes Szentírásra (Ószövetség és Újszövetség) épül, és azt, mint lezárt kijelentést tartjuk ma is irányadónak. Amit ebből megértünk, azt Isten segítségével tanítjuk, és életünkben megvalósítani igyekezünk.

Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szent Szellem (Szentlélek), Egy Örök Isten. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

A Szentírás Isten kijelentése, Istentől ihletett, és teljes mértékben megbízható, tévedhetetlen, melyet Isten azóta is minden lényeges hibától megőrzött. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

Az evangélium fogalma hitünk szerint 

Jézus Krisztus hív minden bűnös embert. Akik megtört szívvel, hittel és bűnbánattal Őhozzá jönnek (megtérnek), azoknak ingyen kegyelemből üdvösséget ad, igaznak nyilvánítja, és új élettel ajándékozza meg (újonnan szüli) őket. Ez az új élet nem a régi megjavítása, hanem Krisztus élete a Szent Szellem által. A jó cselekedetek által nem lehet üdvözülni, azok a Szent Szellem gyümölcse(i) a már újonnan született hívő életében. Isten Szelleme lakozást vesz, és üdvbizonyosságot munkál azokban, akik új, örök életet nyertek Krisztusban.

A Bibliai Kalandtábor (BIKA) ifitábor céljai:

 • a korosztályt érintő és érdeklő témák, kérdések boncolgatása, válaszok keresése a Biblia fényében 
 • Isten keresni, megismerni, jelenlétében lenni 
 • a Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, Krisztusba vetett hitünk megerősítése a közösség által 
 • a hétköznapi életből kiszakadva kikapcsolódás és aktív pihenés a természetben
 • az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés

A tábori szabályok, a táborban történő események és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.

A BIKA ifitábor keresztény jellegéből fakadó speciális szabályok

 • Az ifitábor hatékony működése és céljainak megvalósulása érdekében, valamint a tábor magas létszáma miatt szükséges egy olyan szabályrendszer közös elfogadása, mellyel együtt jár bizonyos személyes érdekekről, szempontokról és célokról való önkéntes lemondás.
 • Bizonyos magatartási elvek szükséges részeit képezik annak az erőfeszítésünknek, hogy olyan légkört teremtsünk, melyben megvalósulhatnak a tábor céljai. Ezért a résztvevőktől elvárjuk, hogy tartózkodjanak a szeszesital, dohányáru, illetve bármilyen kábítószer fogyasztásától vagy birtoklásától, és mindenféle házasságon kívüli szexuális tevékenységtől.
 • Hisszük, hogy párkapcsolatok tekintetében Isten minden ajándékát és áldását a férfi és nő között létrejött házasság kereteiben adja.  Ezért a táborban résztvevőktől elvárjuk, hogy felelősen, a közösségi szabályokat figyelembe véve, nem megbotránkoztató módon ismerkedjenek egymással. A felelőtlen flörtölés, az öncélú vágyak megélése a tábor értékrendjével nem összeegyeztethető.    
 • A tábor ideje alatt közös programokat szervezünk, melyen a részvétel mindenki számára kötelező!
 • A BIKA ifitábor speciális szabályainak betartása abban az esetben is elvárt, ha valakinek saját meggyőződése nem teljesen egyezik ezekkel.

A BIKA ifitábor általános szabályai 

 • A tábor az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező! 
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni csak a táborvezető tudtával és engedélyével szabad! 
 • A BIKA-tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó felé elvárás a természet és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják. 
 • A táborozók egymáshoz és a vezetőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett! 
 • Minden táborozó felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni! 
 • A szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást a károkozó, kiskorú esetén annak szülője, törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni! 
 • A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk és személyes tárgyaik rendben tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. 
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára oda belépni csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva. 
 • A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos! 
 • A táborozók a tábori élelmiszer és vízkészletet kötelesek a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos! 
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az erre vonatkozó törvényi előírások szerint. 
 • Szemetet a tábor területén kialakított szelektív (a hulladék típusának megfelelő) hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni. 
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodóegység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek részére kialakított egységekbe történő belépés! 
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább egy szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt – szakorvos segítségével – elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben elsősegélynyújtásra és a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.

Záró rendelkezések 

 • A tábor vezetői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért, illetve dologi károkért. 
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem tudják maguk között megoldani, a szervező csapat, szükség esetén a táborvezető nyújt segítséget. 
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról – saját költsége terhére – a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból. 
 • A jelentkezők – kiskorú esetén azok törvényes képviselői – a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

A tábor szervezésekor kiemelten fontosnak tartjuk a költségek minimálisra szorítását egyrészt a nonprofit jelleg megőrzése érdekében, másrészt  azért, hogy a táborok szellemi üzenete minél szélesebb réteghez eljuthasson, anyagi helyzettől függetlenül. Igyekszünk tábor díjainkat alacsony szinten tartani, ami azért lehetséges, mert a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során, önkéntesen, díjazás nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk terhére dolgoznak a táborért.

Minden olyan segítséget, felajánlást, adományt szívesen fogadunk, amellyel a BIKA tábort tartalmasabbá, színvonalasabbá eredményesebbé tehetjük. Táborunk non-profit jellege és a folyamatosan amortizálódó közös felszerelés, évről évre kihívást jelent a BIKA tábor megfelelő minőségű lebonyolításában. A részvételi díj a részt vevő táborozók költségeit fedezik. Új eszközök vásárlására, bővítésre csak adományokból van lehetőségünk melyeket eddig gyülekezeti és magán hozzájárulásokból befolyó összegekből fedeztünk.

Hogyan tudsz minket támogatni:

 • Imatámogatás: Hisszük, hogy Isten bízott meg minket ezzel a szolgálattal, köszönjük, ha imádkozol a tábori és az évközi tini munkáért! Ha feliratkozol a hírlevelünkre, negyed évente tájékoztatunk az egyesület munkájáról és az aktuális imatémákról.
 • Önkéntes munka: Amennyiben a szabadidőddel, munkáddal támogatnád  a tábort, úgy tájékozódj az önkéntes “fülön” a lehetőségekről, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
 • Tárgyi adományok: Szívesen fogadunk jó állapotú tárgyi eszközöket, amelyekkel  táborunk eszközparkját, felszereltségét bővíthetjük (pl. sátor, hálózsák, matrac, sportszerek, rajzeszközök, konyhai használati tárgyak, technikai eszközök). Ha ezt a támogatási formát szeretnéd választani, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
 • Pénzügyi támogatás: Amennyiben ránk bíznád, hogy támogatásod felhasználásához megtaláljuk a legfontosabb célt, úgy nincs más teendőd, mint az alábbi számlaszámra átutalni a támogatásra szánt összeget. Kérjük a megjegyzésbe feltétlen írd be, hogy „adomány”.
  Kedvezményezett neve: Horgony Egyesület
  Számlaszám: 
  11704007-22044929 (OTP bank)
  Közlemény: 
  adomány

Köszönünk minden segítséget!

Bezárás