BIKA IFI tábor

NAP
ÓRA
PERC
MÁSODPERC

Gerecse, Tardos

Július 19-23.

15+

16.000 Ft/ fő*

Ottalvós

5 nap/ 4 éjszaka

Nomád

BIKA IFI tábor 2020

 TÉMA:  Bálványaim

“Nekem nincs Buddha szobrom, és nem csábít a pénz vagy a hatalom…”
 De vajon van-e bármi más a szívedben, ami fontosságban Isten mellé, netán fölé kerül? 
Milyen mélységig foglalkozhat a keresztyén ember pénzzel, szexszel, önmegvalósítással, politikával…?
És vajon hol van az a pont, ahol elvész Isten a fókuszból?
Tarts velünk, ássunk mélyebbre a fenti kérdésekben, és vizsgáljuk meg szíveinket együtt!

Gyere el ha szeretnél...

 • Istenhez közelebb kerülni
 • sokat beszélgetni
 • óriáshintázni
 • túrázni
 • nutellát pusztítani
 • tábortűz mellett virrasztani
 • a szabadban reggelizni…ebédelni…vacsorázni 🙂
 • pihenni az előző hetek fáradalmai után
 • csinálni valamit, az előző hetek semmittevése után

Ez egy nomád tábor: sátrakban alszunk, távol a civilizációtól és szüleinktől. A tinik hetére felépített zuhanyozókban, az időjárásnak megfelelő hőfokú vízzel fürdünk, budira járunk, és este csak a tűz, a csillagok és a hold fénye világít. A hét során igyekszünk olyan témákat boncolgatni, amelyek foglalkoztatják a korosztályunkat. Ezekbe a témákba számunkra hiteles keresztény életet élő emberek vezetnek be minket, akik a saját élettapasztalataikat is megosztják velünk.

Jó lehetőség ez a kapcsolatok építésére, a pihenésre, töltődésre a természetben, ahol felismerjük Isten hatalmát és szeretetét, és közösen dicsőítjük Őt.

Várunk, ha elmúltál már 15 éves, de még nem töltötted be a 30-at.

Emlékszel még a tábortűz melegére, a reggeli ébresztőre, a frissítő zuhanyokra, az erdő hangjaira, a kirándulásra, a közös beszélgetésekre? Ha igen, ne ásd el a bakancsod, irány a BIKA IFI tábor! Hagyd otthon az unalmas összkomfortot! Lépj ki a kalandok világába!

Idén júliusban ismét várunk egy olyan hétre, ahol hisszük, hogy az Örökkévaló Isten munkálkodhat majd az életünkben és még jobban megismerhetjük Őt! Az elmúlt évek tapasztalataiból pedig bátran mondhatjuk azt is, hogy lesz lehetőséged barátságokat építeni és mélyíteni, jókat beszélgetni, pihenni, és életre szóló élményeket szerezni.

Az idei tábor helyszíne: Gerecse, Tardos

A tábor ideje: 2020. július 19-23.

Téma:  Bálványaink

*Jelentkezési határidők és díjak:

 • 2020. május 29-ig történő jelentkezés és előleg befizetés esetén 20% kedvezménnyel 16.000 Ft
 • 2020. május 29. után 20.000 Ft

Előleg: 5.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2020. június 19.

FIGYELEM BANKSZÁMLASZÁMUNK MEGVÁLTOZOTT!
Horgony Egyesület OTP Bank 11704007-22044929

 A jelentkezésed a jelentkezési lap elküldésével és az előleg befizetésével (bankszámlán történő jóváírásával) válik érvényessé!

Szeretnénk felhívni a figyelmed, hogy a végleges díjak és kedvezmények mértékénél, a határidőnek megadott nap 23:59 órájáig beérkezett előleg (bankszámlára történő utalásnál az összeg jóváírásának dátuma) és az eddig a határidőig beérkezett jelentkezési lap számít!

 

Kérjük ezt fizetésnél/utalásnál vedd figyelembe!

A már befizetett előleget nem áll módunkba visszaadni, ha az eredetileg jelentkező helyett más jön, annak beszámítjuk!

 

Díjak befizetése:

 • Banki átutalás vagy befizetés a Horgony Egyesület számlaszámára: (Figyelem, számlaszámváltozás!!!) OTP Bank 11704007-22044929. A  közleményben, kérjük, tüntesd föl a nevedet és a “tábordíj” megnevezést.
 •  Személyesen készpénzbefizetéssel a szervezőknek.

Fizetési ütemezések:

 • Első részlet: (előleg: 5.000 Ft) a jelentkezés elfogadásának időpontjában
 • Második részlet: A fennmaradó összeget kérjük utalhatod el a tábor kezdetéig vagy hozd magaddal készpénzben a táborba.

 AZ IFI tábori szabályzat pdf-ben letölthető innen!

A tábor célja, szellemisége

 • A Bibliai Kalandtábor (BIKA) IFI tábor céljai:
  • A Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, Krisztusba vetett hitünk megerősítése a közösség által
  • Természet közeli életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás,  tájékozódás, és a környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel
  • Az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és értékeire való nevelés
 • A tábori szabályok, a táborban történő események, és a tábor szervezési alapelveinek kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi.

A BIKA IFI tábor általános szabályai

 • A tábor, az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozóhelyen és időben kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező!
 • A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor területét elhagyni, csak a táborvezető tudtával és engedélyével szabad!
 • A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó felé elvárás a természet, és az abban található élőlények épségének, egészségének megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt esetben zavarják.
 • A táborozók egymáshoz és a szervezőkhöz való viszonyának a kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár beszéd, viszálykeltés nem megengedett!
 • Minden résztvevő felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni!
 • Szándékos, vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást, a károkozó, kiskorú esetén annak szülője, törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni!
 • A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk, és személyes tárgyaik rendben tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.
 • A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára oda belépni, csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva.
 • A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos!
 • A táborozók a tábori élelmiszer és vízkészletet kötelesek, a valós szükségleteik mértékének megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni szigorúan tilos!
 • Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az ÁNTSZ vonatkozó előírásai szerint.
 • Szemetet, a tábor területén kialakított szelektív hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni, a hulladék típusának megfelelő gyűjtőben.
 • A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból kialakított tisztálkodó egység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek számára kialakított egységekbe történő belépés!
 • A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt szakorvos segítségével elsősegély készletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben kizárólag a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.
 • A táborba tilos alkoholtartalmú italokat, tudatmódosító szereket hozni, valamint ezeket a tábor ideje alatt akár a tábor területén vagy azon kívül fogyasztani.

 Záró rendelkezések

 • A tábor szervezői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért illetve dologi károkért.
 • A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem tudják magunk között megoldani, a megoldására a szervező csapat, szükség esetén a táborvezető nyújt segítséget.
 • Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról, saját költsége terhére, a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.
 • A jelentkezők, kiskorú esetén azok törvényes képviselői a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

A tábor szervezésekor kiemelten fontosnak tartjuk a költségek minimálisra szorítását egyrészt a non-profit jelleg megőrzése érdekében, másrészt pedig azért, hogy a táborok szellemi üzenete minél szélesebb réteghez juthasson el, anyagi helyzettől függetlenül. Ez azért lehetséges, mert a szervezők mind az előkészítés, mind a lebonyolítás során, önkéntesen, díjazás nélkül, saját szabadidejük vagy munkahelyi szabadságuk terhére dolgoznak a táborért.

Táborunk non-profit jellege és a folyamatosan amortizálódó közös felszerelés, évről évre kihívást jelent a BIKA Tábor megfelelő minőségű lebonyolításában. A részvételi díj a részt vevő táborozók költségeit fedezik. Új eszközök vásárlására, bővítésre csak adományokból van lehetőségünk melyeket eddig gyülekezeti és magán hozzájárulásokból befolyó összegekből fedeztünk.

Kérjük, ha teheted, adománnyal járulj hozzá, hogy a jövőben is a megszokott értékű, minőségű tábort tudjunk megszervezni. Természetesen az anyagi és fizikai segítségnyújtás mellett köszönjük, ha imádságban hordozod a tábori munkát.

Amennyiben támogatni szeretnéd táborunkat, azt a Horgony Egyesület számlájára (OTP Bank 11704007-22044929) befizetett, vagy utalt összeggel tudod megtenni. Kérjük, a megjegyzésbe feltétlen írd be „ BIKA Tábor támogatás”.

Bezárás